ELEKTROŠTIKA, s.r.o.

Dodavatel projekčních a montážních prací v energetice
- kabelové a venkovní sítě VN, NN, TS, VO.

Činnost

  • Výstavba a rekonstrukce kabelových sítí  do 110 kV a veřejné osvětlení
  • Výstavba a rekonstrukce vestavěných, venkovních a kompaktních trafostanic
  • Výstavba a rekonstrukce venkovních vedení do 110 kV včetně venkovních trafostanic do 35 kV
  • Projektová činnost ve výstavbě
  • Projektová činnost v energetice pro PRE, a.s., ČEZ, a.s.
  • Zemní práce vč. zemních protlaků

ESF OPLZZ OPPA Praha EU