ELEKTROŠTIKA, s.r.o.

Dodavatel projekčních a montážních prací v energetice
- kabelové a venkovní sítě VN, NN, TS, VO.

Historie

 • 1992 Založení firmy společnost s.r.o. – ing. Ludvík Štika a ing. Josef Puškař
 • 1993 Zařazení do rejstříku zhotovitelů STE, a.s. od roku 2005 pak ČEZ, a.s.
 • 1993 Zahájení správy veřejného osvětlení ve městech a obcích
 • 1994 Oba jednatelé se stávají autorizovanými inženýry
 • 1997 Podepsána dohoda o spolupráci s PRE, a.s.
 • 1998 Zakoupení areálu provozovny v Řeporyjích
 • 2001 Firma je zařazena do rejstříku zhotovitelů pro PRE, a.s.
 • 2001 Firma je certifikována dle ISO 9001:2001 – management jakosti
 • 2006 Podepsána Rámcová smlouvy s ČEZ, a.s. 
 • 2007 Výstavba nové administrativní budovy v areálu v Řeporyjích
 • 2008 Zakoupení a rekonstrukce školicího střediska pro 45 osob v Samechově
 • 2010 Firma je certifikována OHSAS 19001:2007 – systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • 2010 Firma je certifikována ISO 14001:2004 – systém environmentálního managementu
 • 2009 Zakoupení lokality pro stavbu MVE na Berounce
 • 2013 Výstavba autodílen, zámečnické dílny, lakovny, svařovny, šaten a ubikací v areálu Řeporyje
 • 2014 Uvedení vlastní čerpací stanice pohonných hmot v areálu Řeporyje
 • 2014 Dokončena výstavba a spuštění malé vodní elektrárny na Berounce
 • 2014 Firma spravuje veřejné osvětlení v 8 městech a obcích s celkovým počtem svítidel cca. 2 500 světelných bodů
 • 2016 Oddělení školicího střediska pro 45 osob v Samechově od ELEKTROŠTIKA, s.r.o. - jediným majitelem je Ing. Josef Puškař
 • 2016 ELEKTROŠTIKA, s.r.o. - jediným majitelem je Ing. Ludvík Štika
 • 2019 Oddělení části jmění společnosti ELEKTROŠTIKA, s.r.o. na společnosti MVE - Kaceřovský mlýn s.r.o. a na ELEKTROŠTIKA nemovitosti, s.r.o., 7, jako společnosti nástupnické.
 • 2020 UNISERVIS HAŠEK, s.r.o. nový společník 52%, druhým jednatelem ing. Miloslav Hašek

ESF OPLZZ OPPA Praha EU